En skiss på lösning

 

clip0060

Theory-285  säger: Vi måste snabbt tillbaka till år 1700  med 275 ppm CO2 i atmosfären.

 

Allt annat är fantasilösa, fega och bekväma undanflykter.

Diskussionen  har inte startat ännu.

 

 

Många personer säger att Sverige bara är ett litet land och att det inte spelar någon roll vad vi gör.

Men jag har lärt mig att man aldrig är för liten för att göra skillnad." Greta 12 december 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 


Exempel på Disruptive Innovation

 

Det krävs astronomisk mycket energi för att plocka ner 400 ton CO2 per person i världen.

 

Inget land har råd med så mycket energi i dagens läge.

 

Alltså måste fri energi finnas tillgängligt i stor skala inom mindre än 5 år annars

klarar vi inte uppgiften.

 

Det måste komma fram hundratals förslag på olika innovationer för att lösa detta.

 

Om en innovation av 100 lyckas så är vi hemma.

 

Men hur långt kommer vi om vart och ett av dessa förslag blir angripna från alla håll ?

 

I dagens läge så motarbetas allt som innebär stora steg framåt.  

 

Det är dock just stora steg som behövs när man har missat alla chanser och tiden runntit ut. Vi är där nu.

 

Det är bara regeringen som kan vrida allt detta rätt snabbt

alternativt en storm från Medelsvensson som med demokratins verktyg plockar bort allt som bromsar.

 

Här kommer ett exempel på en enda  Disruptive Inovation som myndigheterna känt till sedan 2015

och forskarna har givit tummen upp.  Kom ihåg att detta är bara ett enda av hundratals tänkbara förslag.

 

 

Fri energi måste finnas nästan omgående om vi skall lösa klimatkrisen.

Denna energi finns redan i den lilla mängd metan på 1.8 ppm som finns i atmosfären.

Det finns flera alternativa metoder för att utvinna denna otroligt värdefulla metangas.

 

Man kan argumentera att just detta  kan vara den enda vägen till räddning eftersom man får fri

energi och en våldsam reduktion i växthuseffekten i ett och samma projekt.  

 

hmtoggle_plus1Energimyndigheten

 

 

Som en liten bi-effekt så får varje villa gratis energi för värme och el.

Redan om 5 år om vi vill .  

 

Detta kallas Disruptive Innovation, teknik som i grunden ändrar livet till det bättre för oss alla.

Ovanstående är bara ett enda exempel. Det kan sjösättas dussintals lika omvälvande

innovationer - om vi vill. Om inte experterna stoppar oss. (Citat Superentreprenör Vinod Khosla)

 

 

I de små detaljerna finns de stora lösningarna.

Var och en kan själv kontrollräkna hur värdefull vanlig luft är:

 

En tratt med 3 m diameter monteras på en vanlig villa och den behandlar en luftström på 5 m/s

Man kan utvinna 3 kW kontinuerlig effekt ur de små mängder metan och vätgas som finns i denna luftström.

Vidare så får man 1000 liter rent vatten per timme direkt ur luften.

 

clip0100

 

Detta är ett enda exempel på Disruptive Innovation som är garanterat genomförbar

eftersom  dessa värdefulla resurser finns i luften. Var och en kan själv kontroll-räkna.

 

Vi  behöver inte ens tänka kolkraft eller kärnkraft när denna teknik finns framme.

Hela Energimyndighetens planeringsarbete kring framtidens energi kan läggas ner.

Allt arbete kring år 2045 och klimatneutralitet kan läggas ner.

 

Den metan som dras bort från atmosfären har ensam kapacitet att backa växthuseffekten

tillbaka till 1970-tal och intäkterna från bränslet kan driva och betala kostnaderna för att

pumpa bort  så mycket CO2 att vi kommer tillbaka till 1700-tal.

 

Det går att få fram dussintals liknande innovationer.  

Med detta tänkade kan vi få en bekväm och smart övergång till en ny tillvaro i balans.

Vi kan gissa att 90% av nuvarande myndighetsarbete måste ändra inriktning. Det brådskar.

 

Här är en närmre fysikalisk analys av denna teknik.

 

Vinod Khosla understryker: Om bara en av hundra sådana uppslag fungerar så är vi hemma.

Man kan bara nå dit om man tillåter misslyckanden. Det finns ingen annan väg.

 

Den teknik som blir vår räddning motarbetas idag från alla håll. Samma sak i alla länder.

 

Sverige har chansen att gå en annan väg och nå en världsledande  ställning.

Det behövs bara två saker  

 

1.Ta  fram sanningen om klimatet

2.Ge stöd till  Disruptive Innovation i enorm skala.

 

 

 

 

En månlandning kan bara genomföras om ett helt land står bakom.

 

En sådan kraftsamling blir mycket lönsam med minst en fördubbling av befolkningens inkomster

och minst en fördubbling av länders BNP.  En av många positiva pusselbitar är fri energi till varje villa

och denna teknik måste vara löst på mindre än 5 år. Annars klarar vi inte klimatkrisen.

 

Vi kan skapa den framtid vi vill ha (om inte experterna stoppar oss).

Vi kan också  gå rakt in i ett bottenlöst elände med nuvarande klimatpolitik.

 

 

 

clip0101

 

Theory-285 leder i bevis att nuvarande teknik inte räcker.

 

Låt oss gissa att sol+vind kan stå för 10% av klimatlösningen.

Övriga 90% ligger i de innovationer som världen hittills inte sett.

 

10% av klimat-förståelsen finns ute till diskussion.

90% av förståelsen ligger i de teorier som världen hittills inte sett.

Därför kan Theory-285 vara viktig och hundratals andra teorier.

Klimatexperterna uppmanas  att  öka takten med teorier som alla kan förstå.

Denna förståelse behöver innovatörerna.  

 

Theory-285 säger att temperaturer inte kan sjunka så länge ppm CO2 är högre än 285 ppm.

Hela vår framtid hänger på att IPCC inte levererar falska prognoser som för

våra politiker bakom ljuset. Klimatexperterna måste ta denna diskussion och förklara.

IPCC kan ju ha rätt men då måste man publicera hela bevisföringen lika kompakt

som Theory-285     Hur härleds nedanstående graf ?

 

clip0079

 

 

 

Corona-krisen får inte bli en broms eftersom klimat-krisen är 1 miljon gånger farligare

och lika brådskande.

 

Vetenskapen har också lett i bevis att risken är 12% sett över varje årtionde

att solvindar kan få alla transformatorer på en hel kontinent att kollapsa

och reparationerna kan sedan ta 10 år. Hur klarar vi oss 10 år utan elström ?

 

Det är ju inte nödvändigt att möta varje kris oförberedda

eftersom vi faktiskt kan förstå och beräkna  riskerna.

 

En och samma  innovation kan dessutom minska riskerna för flera hotbilder.

Metan från atmosfären gör varje villa oberoende av centrala kraftnät och

minskar växthuseffekten med rasande fart.

 

Vi kan skapa den framtid vi vill ha om inte experterna stoppar oss,

eller gå rakt in i ett bottenlöst elände med nuvarande klimatpolitik.